بلیط چارتر مشهد ۱۷ مهر

قیمت بلیط مشهد ویژه جمعه ۱۷ مهر از مشهد به تهران فقط ۱۱۱ هزار تومان با پرواز  ایران ایرتور و پرواز زاگرس و آتا – ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه – ۲۰:۰۰ و ساعت ۲۰:۲۰ حرکت از مشهد پایین ترین نرخ بلیط چارتر

پاسخ دهید