توسعه فرودگاههای کشور با ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه

طرحهای فرودگاهی کشور با هزینه بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.
مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور امروز در اردبیل با اشاره به ساخت پنج فرودگاه جدید و سایر عملیات عمرانی از جمله ساخت سالن های مسافری ، تجهیز ، تعمیر و نوسازی امکانات فرودگاهی در کشور گفت : با تامین اعتبارات لازم فرودگاه های جدید تا سه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
محمود رسولی نژاد با بیان اینکه این طرحها که در شرکت فرودگاه های کشور و یا در سفر هیئت دولت به استان ها مصوب شده اند نیازمند سرمایه گذاری است افزود : با وجود حجم سنگین پروژه ها ، تمام هزینه های شرکت از طریق درآمد ، هزینه حاصل شده و از اعتبارات دولتی استفاده نمی کند.

فرودگاه

[rating]

منبع:تیک آف

پاسخ دهید