بایگانی برچسب: airport

توسعه فرودگاههای کشور با ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه

طرحهای فرودگاهی کشور با هزینه بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.
مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور امروز در اردبیل با اشاره به ساخت پنج فرودگاه جدید و سایر عملیات عمرانی از جمله ساخت سالن های مسافری ، تجهیز ، تعمیر و نوسازی امکانات فرودگاهی در کشور گفت : با تامین اعتبارات لازم فرودگاه های جدید تا سه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید. ادامه خواندن توسعه فرودگاههای کشور با ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه