بایگانی برچسب: BAKO

اطلاعات توریستی آذربایجان ( باکو )

 

کشور آذربایجان در شمال ایران واقع و با کشور های روسیه، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و دریای خزر همسایه است. این کشور از کشورهای نفت خیز دنیا است و نفت بخش بزرگی از اقتصاد آن را تشکیل می دهد. باکو، پایتخت و ادامه خواندن اطلاعات توریستی آذربایجان ( باکو )