آفری آنتالیا ۸ دی ۱۳۹۷

///آفری آنتالیا ۸ دی ۱۳۹۷

آفری آنتالیا ۸ دی ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۶ ۱۱:۲۳:۴۱۶ دی ۱۳۹۷|تهران به استانبول|

#آفرررر #آنتالیا
۸ دی ماه
۳* NATURELLA // AGON :: BB :: 1790
۳* LARA PALAC :: BB :: 1790
۴* LARA DINC :: BB :: 1990
۳* LARA PALAC :: ALL :: 1990
۴* LARA DINC :: ALL :: 2290 ♦️
۴* LARA HADRIANUS :: ALL :: 2490
۴* CENDER :: ALL :: 2790
۴* KEMER BOTANIK :: ALL :: 3190 🎄

۵* FIRST CLASS :: ALL :: 2990 🎄♦️
۵* ADONIS :: HB :: 3390 🎄
۵* MIRAGE PARK :: UAL :: 3990
۵* GRAND PARK LARA :: ALL :: 3990
۵* KERVANSRAY LARA :: UAL :: 4090 🎄
۵* PORTOBELLO :: ALL :: 4290 🎄
۵* RIXOS DOWNTOWN :: ALL :: 4290
۵* SEA LIFE :: ALL :: 4490 🎄
۵* INVISTA :: ALL :: 4490 🎄
۵* BAIA LARA :: UAL :: 4690
۵* KAYA BELEK :: UAL :: 4990 🎄
۵* MAGIC LIFE MASMAVI :: UAL :: 5090
۵* CONCORDE :: UAL :: 5390 🎄♦️
۵* SPICE :: UAL :: 6290 🎄