#آفرررر #آنتالیا
8 دی ماه
3* NATURELLA // AGON :: BB :: 1790
3* LARA PALAC :: BB :: 1790
4* LARA DINC :: BB :: 1990
3* LARA PALAC :: ALL :: 1990
4* LARA DINC :: ALL :: 2290 ♦️
4* LARA HADRIANUS :: ALL :: 2490
4* CENDER :: ALL :: 2790
4* KEMER BOTANIK :: ALL :: 3190 🎄

5* FIRST CLASS :: ALL :: 2990 🎄♦️
5* ADONIS :: HB :: 3390 🎄
5* MIRAGE PARK :: UAL :: 3990
5* GRAND PARK LARA :: ALL :: 3990
5* KERVANSRAY LARA :: UAL :: 4090 🎄
5* PORTOBELLO :: ALL :: 4290 🎄
5* RIXOS DOWNTOWN :: ALL :: 4290
5* SEA LIFE :: ALL :: 4490 🎄
5* INVISTA :: ALL :: 4490 🎄
5* BAIA LARA :: UAL :: 4690
5* KAYA BELEK :: UAL :: 4990 🎄
5* MAGIC LIFE MASMAVI :: UAL :: 5090
5* CONCORDE :: UAL :: 5390 🎄♦️
5* SPICE :: UAL :: 6290 🎄

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای