😱😱 آفر تور ۳ شب و ۴ روز گرجستان ( تفلیس ) با بهترین ساعت پروازی صبح به شب ایران ایر✈️

🎄ویژه شب ژانویه ۱۰ به ۱۳ دی 😵
IRAN AIR ✈️
⏰ ۰۵:۴۵ raft
⏰ ۲۲:۰۰ bargasht

DALIDA 3* BB 👉👉 ۱.۹۸۰.۰۰۰

ASTERION 3* BB 👉👉 ۲.۳۹۰.۰۰۰

TUSCANO 4*TOP BB 👉👉 ۲.۵۳۰.۰۰۰

RAMADA 4* BB 👉👉 ۳.۴۴۰.۰۰۰

AMBASSADORI (HIS) 5*👉👉 ۳.۶۹۰.۰۰۰

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای