آفر تور تفلیس ۳ شب ۴ روز

///آفر تور تفلیس ۳ شب ۴ روز

آفر تور تفلیس ۳ شب ۴ روز

۱۳۹۷/۱۰/۸ ۱۰:۴۰:۰۵۸ دی ۱۳۹۷|تهران به تفلیس|

😱😱 آفر تور ۳ شب و ۴ روز گرجستان ( تفلیس ) با بهترین ساعت پروازی صبح به شب ایران ایر✈️

🎄ویژه شب ژانویه ۱۰ به ۱۳ دی 😵
IRAN AIR ✈️
⏰ ۰۵:۴۵ raft
⏰ ۲۲:۰۰ bargasht

DALIDA 3* BB 👉👉 ۱.۹۸۰.۰۰۰

ASTERION 3* BB 👉👉 ۲.۳۹۰.۰۰۰

TUSCANO 4*TOP BB 👉👉 ۲.۵۳۰.۰۰۰

RAMADA 4* BB 👉👉 ۳.۴۴۰.۰۰۰

AMBASSADORI (HIS) 5*👉👉 ۳.۶۹۰.۰۰۰