آفر ویژه آنکارا 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷(DEC 23-26) پرواز ایران ایر
3 شب و 4 روز 🍁🍂🍁🍂

🌟🌟🌟
3*AMAR 1480
3*ETAP BULVAR 1510
3*LATIFOGLU 1540
3*ELIT PALAS 1630

🌟🌟🌟🌟
4*ANKARA ROYAL 1600
4*SEVEN DEEP/DEMORA 1660
4*DEMONTI/ BEST 1690
4*CINNAH 1720
4*KİNG/ PARK 1770
4*CK FARABI 1780
4*ANEMON 1940

🌟🌟🌟🌟🌟
5*BERA ANKARA 1750
5*HILTONSA 1940
5*POINT HOTEL 1950
5*LATANYA 2060

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای