آنکارا کاهش نرخ
۴ شب و ۳ روز
۲۶-۳۰ DEC

#FLIGHT : #ایران_ایر
🛫 ۱۷:۲۰
🛬 ۲۰:۲۵

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
💥 ۳* ALMER 2,190
💥 ۳* SIYAV 2,230
💥 ۳* ETAP BULVAR 2,320
💥 ۳* GOLD HOTEL 2,320
💥 ۳* LATIFOĞLU HOTEL 2,360
💥 ۳* MARYA 2,400
💥 ۳* ELİT PALAS 2,490
💥 ۴* RADISSON BLU 2,470
💥 ۴* BEST WESTERN 2000 2,550
💥 ۴* SEVEN DEEP HOTEL 2,550
💥 ۴* DEMORA HOTEL 2,550
💥 ۴* BEST HOTEL 2,590
💥 ۴* DEMONTI 2,590
💥 ۴* CINNAH 2,640
💥 ۴* CK FARABI 2,720
💥 ۴* ANEMON 2,940
💥 ۴* PLAZA HOTEL 2,940
💥 ۴* HOLIDAY INN KAVAKLIDERE 3,200
💥 ۵* MEYRA PALACE 2,740
💥 ۵* ANKARA HILTONSA 2,960
💥 ۵* GRAND ANKARA 3,000
💥 ۵* SWISS 3,090
💥 ۵* LATANYA 3,130
💥 ۵* SHERATON 3,130

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای