آنکارا کاهش نرخ
4 شب و 3 روز
26-30 DEC

#FLIGHT : #ایران_ایر
🛫 17:20
🛬 20:25

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
💥 3* ALMER 2,190
💥 3* SIYAV 2,230
💥 3* ETAP BULVAR 2,320
💥 3* GOLD HOTEL 2,320
💥 3* LATIFOĞLU HOTEL 2,360
💥 3* MARYA 2,400
💥 3* ELİT PALAS 2,490
💥 4* RADISSON BLU 2,470
💥 4* BEST WESTERN 2000 2,550
💥 4* SEVEN DEEP HOTEL 2,550
💥 4* DEMORA HOTEL 2,550
💥 4* BEST HOTEL 2,590
💥 4* DEMONTI 2,590
💥 4* CINNAH 2,640
💥 4* CK FARABI 2,720
💥 4* ANEMON 2,940
💥 4* PLAZA HOTEL 2,940
💥 4* HOLIDAY INN KAVAKLIDERE 3,200
💥 5* MEYRA PALACE 2,740
💥 5* ANKARA HILTONSA 2,960
💥 5* GRAND ANKARA 3,000
💥 5* SWISS 3,090
💥 5* LATANYA 3,130
💥 5* SHERATON 3,130

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای