آفر ویژه آنکارا 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷(DEC 30-02) پرواز ایران ایر
3 شب و 4 روز ❄️
🌟🌟🌟
3*AMAR 1690
3*GOLD HOTEL 1720
3*ETAP BULVAR 1790
3*ELIT PALAS 1860

🌟🌟🌟🌟
4*ANKARA ROYAL 1830
4*SEVEN DEEP 1930
4*DEMORA 1960
4*KİNG/ PARK 2010
4*CINNAH 2060
4*CK FARABI 2100
4*ANEMON 2200

🌟🌟🌟🌟🌟
5*BERA ANKARA 1990
5*HILTONSA 2200
5*GRAND ANKARA 2270
5*LATANYA 2370

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای