آفر ویژه آنکارا 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷(DEC 30-02) پرواز ایران ایر
۳ شب و ۴ روز ❄️
🌟🌟🌟
۳*AMAR 1690
۳*GOLD HOTEL 1720
۳*ETAP BULVAR 1790
۳*ELIT PALAS 1860

🌟🌟🌟🌟
۴*ANKARA ROYAL 1830
۴*SEVEN DEEP 1930
۴*DEMORA 1960
۴*KİNG/ PARK 2010
۴*CINNAH 2060
۴*CK FARABI 2100
۴*ANEMON 2200

🌟🌟🌟🌟🌟
۵*BERA ANKARA 1990
۵*HILTONSA 2200
۵*GRAND ANKARA 2270
۵*LATANYA 2370

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای