آفر ویژه آنکارا 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷(JAN 02-06) پرواز ایران ایر
۴ شب و ۵ روز 🍂
🌟🌟🌟
۳*AMAR 1930
۳*GOLD HOTEL 1980
۳*ETAP BULVAR 1870
۳*ELIT PALAS 2150

🌟🌟🌟🌟
۴*ANKARA ROYAL 2110
۴*SEVEN DEEP 2240
۴*DEMORA 2280
۴*KİNG/ PARK 2350
۴*CINNAH 2410
۴*CK FARABI 2460
۴*ANEMON 2590

🌟🌟🌟🌟🌟
۵*BERA ANKARA 2330
۵*HILTONSA 2590
۵*GRAND ANKARA 2680
۵*LATANYA 2810

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای