🔴🔵تضمین *برگشت مبلغ*

🔻پکیج تور اروپا🔺

✔️فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا

«خدمات ویزا – هتل – پرواز»

🔶 #تور_ایتالیا (رم)🇮🇹
✅۴شب و ۵روز اقامت در هتل ⭐️۴
✅ویزا
✅صبحانه
✅بیمه مسافرتی
هر نفر اتاق دو تخته: ۴۵۰€ / اتاق یک تخته:۷۷۰ €
🔴ترجمه مدارک به انگلیسی همرا با مهر مترجم و هزینه ی سفارت با شخص متقاضی میباشد.

🔶#تور_اسپانیا (بارسلون)🇪🇸
✅۴شب و ۵روز اقامت در هتل ⭐️۴
✅ویزا
✅صبحانه
✅بیمه مسافرتی
هر نفر اتاق دو تخته: ۴۹۰€ / اتاق یک تخته:۸۴۰ €
🔴ترجمه مدارک به اسپانیایی همرا با مهر مترجم و هزینه ی سفارت با شخص متقاضی میباشد.

🔶 #تور_اسپانیا (مادرید)🇪🇸
✅۴شب و ۵روز اقامت در هتل ⭐️۴
✅ویزا
✅صبحانه
✅بیمه مسافرتی
هر نفر اتاق دو تخته: ۵۷۰€ / اتاق یک تخته:۱۰۱۵ €
🔴ترجمه مدارک به اسپانیایی همرا با مهر مترجم و هزینه ی سفارت با شخص متقاضی میباشد.

🔶 #تورایتالیا (میلان)🇮🇹
✅۴شب و ۵روز اقامت در هتل ⭐️۴
✅ویزا
✅صبحانه
✅بیمه مسافرتی
هر نفر اتاق دو تخته: ۵۹۰€ / اتاق یک تخته:۱۰۵۰ €
🔴ترجمه مدارک به انگلیسی همرا با مهر مترجم و هزینه ی سفارت با شخص متقاضی میباشد.

🔶#تور_فرانسه (پاریس)🇫🇷
✅۴شب و ۵روز اقامت در هتل ⭐️۴
✅ویزا
✅صبحانه
✅بیمه مسافرتی
هر نفر اتاق دو تخته: ۶۶۰€ / اتاق یک تخته:۱۰۵۰ €
🔴ترجمه مدارک به انگلیسی یا فرانسه همرا با مهر مترجم و هزینه ی سفارت با شخص متقاضی میباشد.

🔶#تورهلند (آمستردام)🇳🇱
✅۴شب و ۵روز اقامت در هتل ⭐️۴
✅ویزا
✅صبحانه
✅بیمه مسافرتی
هر نفر اتاق دو تخته: ۶۹۰€ / اتاق یک تخته:۱۱۵۰ €
🔴ترجمه مدارک به انگلیسی همرا با مهر مترجم و هزینه ی سفارت با شخص متقاضی میباشد.

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای