تور ۶ روزه استانبول
۳*monarch 1890
۳* malkoc 1900
۳* rouge noire 1960
۳*arach taxim 2050
۳* efes taxim 2060
۳*monopol va bristol taxim 2120
۴*ottoman city 2150
۴* molton beyoglu taxim 2330
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2240
۴*pera rose va trass taxim 2280
۴* napolyon taxim 2240
۴*yuksel 2210
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2330
۴*kervansaray 2470
۴*the tango sisli 2320
۴*city center taxim 2650
۴*the biancho pera 2360
۴* park by clover taxim 2620
۴*cartoon taxim 2740
۴* feronya taxim 2500
۴*taxim town 2500
۴* dora va icon 2360
۴* nova plaza va nova plaza park 2570
۴*riva va berjer va troya taxim 2880
۴*taxim express 2740
۴* konak taxim va lion taxim 2890
۴*innpera taxim 3150
۴*taxim gunen 3490
۴*green park taxim 2750
۴*elite prestige 3360
۴*avantgarde va oztanic taxim 3020
۴*golden age va metropolitan 2950
۴*nippon taxim 3080
۵*grand makel topkapi 2420
۵*ramada bayrampasa 2520
۵*palazo donizetti 3280
۵*naz city taxim 3100
۵*biz cevahir 3040
۵*hurry in merter 3270
۵*ramada merter 2690
۵*hilton bomonti 5610
۵*radisson blu sisli 3990
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3360
۵*green park merter 2570
۵*dedeman 2850
۵*ramada plaza testilkent 2690
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2920
۵*mercure bomonti 3270
۵*point taxim 3700
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۲۲۰
۵*titanic bussines 2850
۵*grand cevahir 3380
۵*surmeli 2800
۵*titanic downtown 2980
۵*elite world va elysium taxim 3700
۵*point barbarous 3490

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای