🎅🏻🎄🤶🏻آفر تور باکو ویژه ژانویه🤶🏻🎄🎅🏻
💯❌ قیمت ها شکسته شد❌💯
🎊☃️🎉☃️HAPPY NEW YEAR☃️🎉☃️🎊

🛫Azerbaijan Air Flight 🛫

🌚3 NIGHT

🇦🇿 3* ASENA 1.850
🇦🇿 3* RIVA 1.930
🇦🇿 3* CASPIAN 2.150
🇦🇿 3* CONSUL 2.330

🇦🇿 4* ASKAR 2.150
🇦🇿 4* ARIVA 2.300
🇦🇿 4* ROYAL 2.490
🇦🇿 4* ANATOLIA 2.580
🇦🇿 4* AMARA 2.650
🇦🇿 4* AZCOT 2.650
🇦🇿 4* CENTRAL PARK 2.790
🇦🇿 4* GANJALI PLAZA 2.850
🇦🇿 4* QAFQAZ BAKU CITY 3.310
🇦🇿 4* WINTER PARK 4.380
🇦🇿 4* PARK INN BY RADISSON 4.570
🇦🇿 4* HOLIDAY INN 4.630

🇦🇿 5* METRO CITY 2.690
🇦🇿 5* RICH 2.850
🇦🇿 5* THE CROWN 2.850
🇦🇿 5* QAFQAZ POINT 3.750
🇦🇿 5* BOULEVARD 4.610

❇️پرواز + هتل با صبحانه + بیمه + ترانسفر
🛫 با پرشین فلای سفر میچسبه!
🤓امتحان کن!

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای