🎅🏻🎄🤶🏻آفر تور باکو ویژه ژانویه🤶🏻🎄🎅🏻
💯❌ قیمت ها شکسته شد❌💯
🎊☃️🎉☃️HAPPY NEW YEAR☃️🎉☃️🎊

🛫Azerbaijan Air Flight 🛫

🌚۳ NIGHT

🇦🇿 ۳* ASENA 1.850
🇦🇿 ۳* RIVA 1.930
🇦🇿 ۳* CASPIAN 2.150
🇦🇿 ۳* CONSUL 2.330

🇦🇿 ۴* ASKAR 2.150
🇦🇿 ۴* ARIVA 2.300
🇦🇿 ۴* ROYAL 2.490
🇦🇿 ۴* ANATOLIA 2.580
🇦🇿 ۴* AMARA 2.650
🇦🇿 ۴* AZCOT 2.650
🇦🇿 ۴* CENTRAL PARK 2.790
🇦🇿 ۴* GANJALI PLAZA 2.850
🇦🇿 ۴* QAFQAZ BAKU CITY 3.310
🇦🇿 ۴* WINTER PARK 4.380
🇦🇿 ۴* PARK INN BY RADISSON 4.570
🇦🇿 ۴* HOLIDAY INN 4.630

🇦🇿 ۵* METRO CITY 2.690
🇦🇿 ۵* RICH 2.850
🇦🇿 ۵* THE CROWN 2.850
🇦🇿 ۵* QAFQAZ POINT 3.750
🇦🇿 ۵* BOULEVARD 4.610

❇️پرواز + هتل با صبحانه + بیمه + ترانسفر
🛫 با پرشین فلای سفر میچسبه!
🤓امتحان کن!

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای