پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی و خارجی

بلیط ارزان هواپیما آفری لحظه آخری تهران به جزیره قشم

سیستمی و چارتری         رفت و برگشت

تهران به قشم 13 آبان 98 نرخ ویژه بلیط 320/000  تومان

قشم به تهران 16 آبان 98 نرخ ویژه بلیط  350/000  تومان

با ما ارزان سفر کنید

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای