آمار پرواز استانبول ماهان
✈️✈️✈️ بلیط ارزان
۰۱-۰۴ JAN 2.181.000
۰۲-۰۵ JAN 1.780.000
۰۳-۰۶ JAN 1.625.000
۰۴-۰۷ JAN 1.501.000
۰۵-۰۸ JAN 1.453.000
۰۶-۰۹ JAN 1.501.000
۰۷-۱۰ JAN 1.707.000
۰۸-۱۱ JAN 1.680.000
۰۹-۱۲ JAN 1.636.000
۱۰-۱۳ JAN 1.574.000
۱۱-۱۴ JAN 1.453.000

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای