💥💥تور انکارا💥💥 🇹🇷🇹🇷
3شب و4روز
✈️✈️پرواز #ماااااااااهاااان✈️✈️

❇️10 ژانویه ❇️

♦️3 SIYAV 1,849
🔷3 ETAP BULVAR 1,974
♦️3 GOLD HOTEL 1,974
🔷3 LATIFOGLU 2,006
♦️3 MARYA HOTEL 2,038
🔷3 ELIT PALAS 2,151
♦️4 BEST WESTERN 2,214
🔷4 SEVEN DEEP HOTEL 2,214
♦️4 DEMONTI HOTEL 2,182
🔷4 HOTEL CINNAH 2,245
♦️4 RADISSON BLU 2,119
🔷4 CK FARABI 2,308
♦️4 BEST HOTEL 2,214
🔷4 PLAZA HOTEL 2,466
♦️4 LIMAK AMBASSADOR 2,434
🔷5 HILTONSA 2,529
♦️5 GRAND ANKARA 2,592
🔷5 LOTANYA HOTEL 2,592
♦️5 SHERATON 2,592
🔷5 POINT HOTEL 2,813

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای