تور دبی✔️ ۴ شب و ۵ روز 🌞

۱۰ بهمن ماه 📆

پرواز ایران ایر ✈️

🎈🎏🎈🎏🎈🎏🎈🎏🎈

۳۰-۳ feb 📆

🇦🇪 ۳* Golden Square 3.400 🎁
🇦🇪 ۳* Sadaf 3.800
🇦🇪 ۳* Sun & Sands Sea View 3.880
🇦🇪 ۳* Mayfair 3.910
🇦🇪 ۳* Orchid Hotel 3.930
🇦🇪 ۳* Dubai Palm 4.100
🇦🇪 ۳* California HB 4.290 🍔
🇦🇪 ۴* Grand Central Hotel 4.220
🇦🇪 ۴* New Black Stone 4.130
🇦🇪 ۴* Abjad Grand Hotel 4.460 👫
🇦🇪 ۴* Capitol 4.440
🇦🇪 ۴* Nihal Palace Hotel 4.620
🇦🇪 ۴* Landmark Grand 4.790🤩
🇦🇪 ۵* Carlton Palace 5.100
🇦🇪 ۵* Jood Palace 5.760
🇦🇪 ۵*Crowne Plaza Deira 6.160
🇦🇪 ۵* Media Rotana 6.560

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای