آمار پروازی ازمیر 🛫❄️🇹🇷🛫❄️🇹🇷

اطلس_گلوبال

رفت: ۰۴:۱۵ ⏰
برگشت: ۲۳:۲۰ ⏰

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

🔶 IKA-ADB-IKA

🛩 ۰۵ -— ۱۱ JAN ….. 1.850

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

✈️ O.W

🔶 IKA-ADB

🛫 ۰۵ JAN ….. 890

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

✈️ OW

🔶 ADB – IKA

🛬 ۱۱ JAN ….. 890

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

✅برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای