بلیط چارتری و سیستمی

اهواز           به              کویت          به          اهواز

پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی وخارجی

اهواز به کویت ۲۴ اسفند  ساعت ۱۸:۱۵  هواپیمایی ایران ایر قیمت صندلی اکونومی : ۱/۰۰۰/۰۰۰     قیمت صندلی بیزینس   : ۲/۰۰۰/۰۰۰

با پرشین فلای ارزان سفر کنید

نوروز امسال   با    پرشین فلای

 

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای