باکو – پرواز بوتا🇦🇿
هر روز هفته
🕐۰۱:۲۵ be 23:30
✈️ J29006 ✈️J29005

✈️IKA TO GYD

✅۱۸ DEC 530.000
🅾️۱۹ DEC FULL
✅۲۰ DEC 710.000
🅾️۲۱ DEC 590.000
✅۲۲ DEC 530.000
🅾️۲۳ DEC 530.000
✅۲۴ DEC 530.000
🅾️۲۵ DEC 530.000

✈️GYD TO IKA

🅾️۱۷ DEC 740.000
✅۱۸ DEC 740.000
🅾️۱۹ DEC 740.000
✅۲۰ DEC 740.000
🅾️۲۱ DEC FULL
✅۲۲ DEC 740.000
🅾️۲۳ DEC 560.000
✅۲۴ DEC 560.000
🅾️۲۵ DEC 560.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای