باکو – پرواز بوتا🇦🇿
هر روز هفته
🕐01:25 be 23:30
✈️ J29006 ✈️J29005

✈️IKA TO GYD

✅18 DEC 530.000
🅾️19 DEC FULL
✅20 DEC 710.000
🅾️21 DEC 590.000
✅22 DEC 530.000
🅾️23 DEC 530.000
✅24 DEC 530.000
🅾️25 DEC 530.000

✈️GYD TO IKA

🅾️17 DEC 740.000
✅18 DEC 740.000
🅾️19 DEC 740.000
✅20 DEC 740.000
🅾️21 DEC FULL
✅22 DEC 740.000
🅾️23 DEC 560.000
✅24 DEC 560.000
🅾️25 DEC 560.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای