✅ آمار پروازی #باکو 🇦🇿 #ایران_ایر

📅 پرواز دوشنبه / پنج شنبه
✈️رفت : دوشنبه : ۱۶:۳۵ /// پنجشنبه ۱۶:۰۰ IR749
✈️برگشت : دوشنبه : ۱۳:۳۰ /// پنجشنبه ۱۲:۵۰ IR 748

🇮🇷🇦🇿رفت و برگشت
♦️کمیسیون پرواز : ۳۰.۰۰۰ ه