نرخ تفلیس با پرواز ایران ایر
💥شنبه ها
😌پرواز صبح به صبح
⏰رفت:07:30 – شماره پرواز:747
⏰برگشت:09:00- شماره پرواز: 746

💥سه شنبه ها
😌پرواز صبح به ظهر
⏰رفت:05:40 – شماره پرواز:747
⏰برگشت:11:20- شماره پرواز: 746

💥دوشنبه – پنجشنبه
😌پرواز صبح به شب
⏰رفت:05:40 – شماره پرواز:747
⏰برگشت:22:00- شماره پرواز: 746

👌🏼

✈️18-22 DEC 👉1550 …4 shab
✈️20-24 DEC 👉1550 …4 shab
✈️22-25 DEC 👉1450 …3 shab
✈️24-27 DEC 👉1790 …3 shab
✈️24-31 DEC 👉2190 …7 shab🎄🎅🏾
✈️25-29 DEC 👉1890 …4 shab
✈️27-31 DEC 👉1990 …4 shab
✈️29-01 JAN 👉2190 …3 shab🎄🎅🏾
✈️31-03 JAN 👉2090 …3 shab🎄🎅🏾
✈️01-05 JAN 👉2050 …4 shab🎄🎅🏾
✈️03-07 JAN 👉1750 …4 shab
✈️05-08 JAN 👉1550 …3 shab

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای