تهران به مشهد ۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۵ هواپیمایی کاسپین

سیستمی و چارتری                 رفت و برگشت

پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی و خارجی

بلیط ارزان هواپیما لحظه آخری

نوروز ۱۳۹۸    با     پرشین فلای

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای