بلیط ارزان هواپیما

پرشین فلای
۰۲۱۸۸۸۴۹۳۲۴

تهران به کابل

۱۱ بهمن ۱۳۹۷

۲/۵۰۰/۰۰۰

با پرواز ایرباس ماهان ایر

برای تاریخ های دیگه با ما تماس بگیرید

پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی و خارجی

پشتیبانی ۲۴ ساعته
۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

با پرشین فلای ارزان سفر کنید

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای