✅لود استانبول با پرواز Airbus A320 و Airbus A330 ایران ایر🇹🇷🇹🇷

✅روزهای پروازی:یکشنبه,دوشنبه,چهارشنبه,پنج شنبه

⚠️یک طرفه رفت تهران _ استانبول 🔥🔥

۱۶ DEC 690.000 23:00⭐️⭐️۳%
۱۷ DEC 890.000 05:45⭐️⭐️
۱۹ DEC 890.000 05:45
۲۰ DEC 890.000 23:20
۲۳ DEC 1.190.000 2300
۲۴ DEC 1.190.000 05:45
۲۶ DEC 1.190.000 05:45
۲۷ DEC 1.190.000 23:20
۰۲ JAN 790.000 05:45
۰۳ JAN 790.000 23:20

⚠️یک طرفه برگشت استانبول _ تهران 🔥🔥

۱۷ DEC 990.000 03:30
۱۷ DEC 890.000 09:50
۱۹ DEC 890.000 09:50
۲۱ DEC 1.190.000 03:30
۲۴ DEC 990.000 03:30
۲۴ DEC 890.000 09:50
۲۶ DEC 890.000 09:50
۲۸ DEC 1.190.000 03:00
۰۲ JAN 990.000 09:50
۰۴ JAN 1.190.000 03:30

⚠️رفت و برگشت تهران _ استانبول _ تهران 🔥

✅ تمامی تاریخ ها تا آخر آذر ماه ۱.۷۹۰.۰۰۰

🌲🎅 کریسمس و سال نو میلادی : ۲.۲۹۰.۰۰۰

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای