آمار پرواز تفلیس هواپیمایی تابان با 3% کمیسیون

دوشنبه،جمعه رفت 17:00 و برگشت 20:00
سه شنبه،پنجشنبه رفت 17:40 و برگشت 20:40

✈️21DEC-24DEC—1.390.000
✈️21DEC-25DEC—1.390.000
✈️21DEC-27DEC—1.390.000
✈️21DEC-28DEC—1.490.000

✈️24DEC-25DEC—1.590.000
✈️24DEC-27DEC—1.590.000
✈️24DEC-28DEC—1.590.000
✈️24DEC-31DEC—1.690.000

✈️25DEC-27DEC—1.590.000
✈️25DEC-28DEC—1.590.000
✈️25DEC-31DEC—1.690.000
✈️25DEC-01JAN—1.690.000

✈️27DEC-31DEC—1.690.000
✈️27DEC-01JAN—1.690.000
✈️27DEC-03JAN—1.690.000

✈️28DEC-31DEC—1.690.000
✈️28DEC-01JAN—1.690.000
✈️28DEC-03JAN—1.690.000
✈️28DEC-04JAN—1.690.000

✈️31DEC-01JAN—1.690.000
✈️31DEC-03JAN—1.690.000
✈️31DEC-04JAN—1.690.000

✈️01JAN-03JAN—1.690.000
✈️01JAN-04JAN—1.690.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای