✅لود دبی با پرواز ایران ایر
👈ساعت رفت : 07:00
👈ساعت برگشت : 21:10
18-22…..1.550.000
19-22…..1.590.000
22-25…..1.450.000
23-26…..1.450.000
25-29…..1.490.000 🔺
26-29…..1.490.000 🔺
29-01…..1.550.000 🔻 شب ژانویه
30-02…..1.550.000 🔻 شب ژانویه
01-05…..1.450.000
02-05…..1.450.000
05-08…..1.550.000 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
06-09…..1.550.000 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
08-12…..1.490.000
09-12…..1.490.000
09-13…..1.550.000 🔺 همزمان با بازی تیم ملی
12-15…..1.550.000 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
13-16…..1.490.000
15-19…..1.550.000 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
16-19…..1.550.000 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
19-22…..1.490.000
20-23…..1.490.000
INF….. 290.000

قابل تغییر از 1 شب تا 9 شب

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای