#کوالالامپور #پرواز_ماهان

✈️ تایپ پروازی ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ ✈️
🕙 IKA – KUL — ۲۱:۳۰ — ۱۰:۲۰ AM , FL NO : W5083
🕙 KUL – IKA — ۲۳:۱۵ — ۰۳:۰۰ AM , FL NO : W5082

🔵۰۲ JAN🔴۱۰ JAN🌙۷N💰۴.۴۵۰ CHARTER
🔵۰۴ JAN🔴۱۲ JAN🌙۷N💰۴.۱۳۰ CHARTER
🔵۰۶ JAN🔴۱۴ JAN🌙۷N💰۳.۸۳۰ CHARTER
🔵۰۹ JAN🔴۱۷ JAN🌙۷N💰۳.۸۳۰ CHARTER
🔵۱۱ JAN🔴۱۹ JAN🌙۷N💰۳.۸۳۰ CHARTER
🔵۱۳ JAN🔴۲۱ JAN🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۱۶ JAN🔴۲۴ JAN🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۱۸ JAN🔴۲۶ JAN🌙۷N💰۳.۸۳۰ CHARTER
🔵۲۰ JAN🔴۲۸ JAN🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۲۷ JAN🔴۰۴ FEB🌙۷N💰۳.۷۴۰ CHARTER
🔵۳۰ JAN🔴۰۷ FEB🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۰۳ FEB🔴۱۱ FEB🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۰۴ FEB🔴۱۲ FEB🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۰۶ FEB🔴۱۴ FEB🌙۷N💰۴.۷۷۰ CHARTER
🔵۱۰ FEB🔴۱۸ FEB🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۱۱ FEB🔴۱۹ FEB🌙۷N💰۳.۴۸۰ CHARTER
🔵۱۳ FEB🔴۲۱ FEB🌙۷N💰۳.۹۸۰ CHARTER
🔵۱۵ FEB🔴۲۳ FEB🌙۷N💰۳.۹۸۰ CHARTER
🔵۱۷ FEB🔴۲۵ FEB🌙۷N💰۳.۶۸۰ CHARTER
🔵۱۸ FEB🔴۲۶ FEB🌙۷N💰۳.۳۸۰ CHARTER
🔵۲۰ FEB🔴۲۸ FEB🌙۷N💰۳.۹۸۰ CHARTER
🔵۲۲ FEB🔴۰۲ MAR🌙۷N💰۳.۸۳۰ CHARTER
🔵۲۴ FEB🔴۰۴ MAR🌙۷N💰۳.۳۸۰ CHARTER

☎️☎️پرشین فلای:۰۲۱۸۸۸۴۹۳۲۴☎️☎️

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای