تور دبی ۴ شب و ۵ روز 🌚

۲۷ دی ماه😍

پرواز ماهان ✈️

۱۷-۲۱ JAN 📆

⏰۱۸:۱۵
⏰ ۱۲:۳۰

🇦🇪 ۳* Golden Square 3.400🔻🔻
🇦🇪 ۳* Mayfair 3.480
🇦🇪 ۳* Sun & Sands Sea View 3.520
🇦🇪 ۳* Phoenix 3.550
🇦🇪 ۳* Dubai Palm 3.580
🇦🇪 ۳* Royal Falcon Hotel 3.670
🇦🇪 ۳* Lavender 3.680
🇦🇪 ۳* Sadaf 3.680
🇦🇪 ۳* Landmark Plaza Baniyas H.B 3.870
🇦🇪 ۴* Reflections 3.740
🇦🇪 ۴* Grand Central Hotel 3.860
🇦🇪 ۴* New Black Stone 3.880
🇦🇪 ۴* Moscow 3.970
🇦🇪 ۴* Capitol 3.970 😍
🇦🇪 ۴* Grand Excelsior Hotel Deira 3.990
🇦🇪 ۴* Somewhere Hotel Tecom 4.200
🇦🇪 ۵* Carlton Palace 4.420 🙀
🇦🇪 ۵* Jood Palace 4.830

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای