پرواز مستقیم        تهران       به       مسقط         به         تهران

بلیط مستقیم ارزان هواپیما با ایرلاین سلام ایر

تهران به مسقط   19 خرداد 98 ساعت 18:55 شماره پرواز 544 صندلی اکونومی  پرواز مستقیم    قیمت : 1/700/000

پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی و خارجی

پرواز چارتری  و  سیستمی

رفت و برگشت

آفری خرداد ماه

بلیط های ارزان قیمت در سایت پرشین فلای

 

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای