پرشین فلای          ۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

بلیط ارزان هواپیما مسقط  (  عمان  )

جزیره کیش            به               مسقط                 به              جزیره کیش

بلیط رفت برگشت چارتی

پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی و خارجی

بلیط های سیستمی و چارتری

با پرشین فلای ارزان تر از همیشه سفر کنید

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

پشتیبانی ۲۴ ساعته

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

 

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای