🚦نمایشگاه استانبول 🇹🇷
🚦 زمستان ۲۰۱۹

👼🏻نمایشگاه کودک و لوازم نوزاد
📆 تاریخ ۰۹ تا ۱۲ ژانویه

🛋 نمایشگاه مبلمان استانبول
📆 تاریخ ۲۲ تا ۲۷ ژانویه

🛁 نمایشگاه سرامیک آشپزخانه و حمام
📆 تاریخ ۰۵ تا ۰۹ فوریه

🚤⚓️نمایشگاه لوازم جانبی تجهیزات دریایی و قایق
📆 تاریخ ۲۳ تا ۰۳ مارس

⛺️ نمایشگاه لوازم جانبی کمپینگ
📆 تاریخ ۲۳ تا ۰۳ مارس

🌿 نمایشگاه بین المللی کشاورزی
📆 تاریخ ۰۷ تا ۱۰ مارس

📚نمایشگاه بین المللی کتاب
📆 تاریخ ۰۹ تا ۱۷ مارس

🏢 نمایشگاه آسانسور و پله برقی
📆 تاریخ ۲۰ تا ۲۳ مارس

💍 نمایشگاه بین المللی جواهرات
📆 تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مارس

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای