پکیج پاتایا ۷ شب و ۸ روز با پرواز ماهان
۳*MARINA PARADISE 4440
۳*THE SUN RESORT 4630
۳*SIWALAI 4880
۳*WIZ HOTEL 4880
۳*GRAND DAY NIGHT 4950
۳*MIND RESORT 5100
۳*HISO 4950
۳*LOMA RESORT 5350
۳*WELCOME PLAZA 5100
۳*GOLDEN BEACH 5280
۳*NEO HOTEL 5040
۳*SUNSHINE VISTA 5650
۳*IBIS PATTAYA 5950
۳*MARKLAND BOUTIQUE 5650
۴*P PLUS 5440
۴*BOUTIQUE CITY 5390
۴*BESTON PATTAYA 5200
۴*SUNCITY 5480
۴*SELECTION 6000
۴*MIKE ORCHID 5850
۴*BALI HAI BAY 6000
۴*ASIA PATTAYA 6000
۴*AIYARA GRAND 5670
۴*PATTAYA SEA VIEW 6100
۴*SEASON 5 6490
۴*CITRUS PARC 5900
۴*VISTA PATTAYA 6400
۴*MERCURE PATTAYA 6500
۴*AYA BOUTIQUE 7300
۴*SIGNATURE PATTAYA 6400
۵*CITRUS GRAND 6100
۵*WELCOME WORLD 7050
۵*GARDEN CLIFF 7050
۵*ZING PATTAYA 7520
۴*SIAM BAY SHORE(TOP) 8260
۵*MERA MARE 8500
۵*DUSIT THANI 8650
۵*GRAND PALAZZO 7220
۵*MYTT BEACH 8100
۵*BARAQUDA 8500
۵*AMARI ORCHID TOWER 9960
۵*CAPE DARA 9750

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای