🇬🇪 تور #تفلیس

🎄 آفر فوق العاده

❄️ 4 دی 3 شب

✈️ پرواز قشم ایر

3⭐️ POLO / LIKE 1.500

3⭐️ DALIDA / VILLA VICTORIA 1.510

3⭐️ HOTEL 2005 1.530

4⭐️GRAND GMP 1.730.

4⭐️GURU 1.560.000
GREMI 1.630.000

4⭐️GNG 1.650.000

4⭐️TOSCANO 1.730

4⭐️COLOMBI / PRIMAVERA 1.770

4⭐️CITY CENTER 2.370

4⭐️RAMADA / AMERI 2.450

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای