🇬🇪 تور #تفلیس

🎄 آفر فوق العاده

❄️ ۴ دی ۳ شب

✈️ پرواز قشم ایر

۳⭐️ POLO / LIKE 1.500

۳⭐️ DALIDA / VILLA VICTORIA 1.510

۳⭐️ HOTEL 2005 1.530

۴⭐️GRAND GMP 1.730.

۴⭐️GURU 1.560.000
GREMI 1.630.000

۴⭐️GNG 1.650.000

۴⭐️TOSCANO 1.730

۴⭐️COLOMBI / PRIMAVERA 1.770

۴⭐️CITY CENTER 2.370

۴⭐️RAMADA / AMERI 2.450

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای