🇹🇷🇹🇷 تور ۷ روزه استانبول ۱۹دسامبرماهان

🍁 ۳*monarch 💥 ۲۰۱۰
🍁 ۳* malkoc 💥 ۲۱۲۰
🍁 ۳* grand milan 💥 ۲۲۱۰
🍁 ۳* efes taxim va liva taxim 💥 ۲۲۵۰
🍁 ۳*arach taxim 💥 ۲۳۵۰
🍁 ۳*monopol va bristol taxim 💥 ۲۳۵۰
🍁 ۴*ottoman city 💥 ۲۳۵۰
🍁 ۴* molton beyoglu taxim 💥 ۲۵۵۰
🍁 ۴*white monarchVA 💥 ۲۴۲۰
🍁 ۴*pera rose va trass taxim 💥 ۲۴۹۰
🍁 ۴* napolyon taxim 💥 ۲۴۵۰
🍁 ۴*yuksel 💥 ۲۴۲۰
🍁 ۴*beyzas suit TAXIM 💥 ۲۵۵۰
🍁 ۴*kervansaray 💥 ۲۷۳۰
🍁 ۴*the tango sisli 💥 ۲۵۴۰
🍁 ۴*city center taxim 💥 ۲۸۵۰
🍁 ۴*the biancho pera 💥 ۲۷۰۰
🍁 ۴* park by clover taxim 💥 ۲۸۶۰
🍁 ۴*cartoon taxim 💥 ۲۹۵۰
🍁 ۴* feronya taxim 💥 ۲۷۰۰
🍁 ۴*taxim town 💥 ۲۵۸۰
🍁 ۴* dora va icon 💥 ۲۵۸۰
🍁 ۴* nova plaza va nova plaza park 2840
🍁 ۴*riva va berjer va troya taxim 💥 ۳۱۷۰
🍁 ۴*taxim express 💥 ۲۷۰۰
🍁 ۴* konak taxim va lion taxim 💥 ۳۱۸۰
🍁 ۴*innpera taxim 💥 ۳۴۷۰
🍁 ۴*taxim gunen 💥 ۳۸۵۰
🍁 ۴*green park taxim 💥 ۲۹۹۰
🍁 ۴*elite prestige 💥 ۳۵۵۰
🍁 ۴*avantgarde va oztanic taxim 💥 ۳۱۱۰
🍁 ۴*golden age va metropolitan 💥 ۳۲۶۰
🍁 ۴*nippon taxim 💥 ۳۵۱۰
🍁 ۵*grand makel topkapi 💥 ۲۶۱۰
🍁 ۵*ramada bayrampasa 💥 ۲۶۳۰
🍁 ۵*palazo donizetti 💥 ۳۶۳۰
🍁 ۵*naz city taxim 💥 ۳۳۴۰
🍁 ۵*biz cevahir 💥 ۳۳۰۰
🍁 ۵*hurry in merter 💥 ۳۵۵۰
🍁 ۵*ramada merter 💥 ۲۸۴۰
🍁 ۵*hilton bomonti 💥 ۴۶۹۰
🍁 ۵*radisson blu sisli 💥 ۴۳۹۰
🍁 ۵*dbl tree hilton piyalepasa 💥 ۳۷۰۰
🍁 ۵*green park merter 💥 ۲۸۴۰
🍁 ۵*dedeman 💥 ۳۱۱۰
🍁 ۵*ramada plaza testilkent 💥 ۲۹۳۰
🍁 ۵*holiday inn topkapi va crown plaza 💥 ۳۱۸۰
🍁 ۵*mercure bomonti 💥 ۳۵۳۰
🍁 ۵*point taxim 💥 ۴۰۸۰
🍁 ۵*lazzoni 💥 سرویس رایگان به تکسیم ۳۲۵۰
🍁 ۵*titanic bussines 💥 ۳۱۱۰
🍁 ۵*grand cevahir 💥 ۳۴۹۰
🍁 ۵*surmeli 💥 ۳۰۹۰
🍁 ۵*titanic downtown 💥 ۳۲۴۰
🍁 ۵*elite world & elysium taxim 💥 ۴۰۸۰
🍁 ۵*FRASER PALACE ANTHILL 💥 ۴۳۰۰

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای