تور ۶ روزه استانبول۱۹دسامبرصبح به شب اطلس
۳*monarch 2160
۳* malkoc 2170
۳* grand milan 2240
۳* efes taxim va liva taxim 2270
۳*arach taxim 2350
۳*monopol va bristol taxim 2350
۴*ottoman city 2350
۴* molton beyoglu taxim 2520
۴*white monarchVA 2420
۴*pera rose va trass taxim 2480
۴* napolyon taxim 2440
۴*yuksel 2420
۴*beyzas suit TAXIM 2520
۴*kervansaray 2680
۴*the tango sisli 2510
۴*city center taxim 2790
۴*the biancho pera 2650
۴* park by clover taxim 2770
۴*cartoon taxim 2850
۴* feronya taxim 2650
۴*taxim town 2540
۴* dora va icon 2540
۴* nova plaza va nova plaza park 2780
۴*riva va berjer va troya taxim 3050
۴*taxim express 2650
۴* konak taxim va lion taxim 3060
۴*innpera taxim 3300
۴*taxim gunen 3620
۴*green park taxim 2880
۴*elite prestige 3370
۴*avantgarde va oztanic taxim 3190
۴*golden age va metropolitan 3130
۴*nippon taxim 3330
۵*grand makel topkapi 2570
۵*ramada bayrampasa 2590
۵*palazo donizetti 3400
۵*naz city taxim 3200
۵*biz cevahir 3140
۵*hurry in merter 3340
۵*ramada merter 2760
۵*hilton bomonti 4320
۵*radisson blu sisli 4080
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3500
۵*green park merter 2760
۵*dedeman 2980
۵*ramada plaza testilkent 2830
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3040
۵*mercure bomonti 3350
۵*point taxim 3810
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۱۰۰
۵*titanic bussines 2980
۵*grand cevahir 3290
۵*surmeli 2960
۵*titanic downtown 3090
۵*elite world & elysium taxim 3810
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3990

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای