تور 6 روزه استانبول19دسامبرصبح به شب اطلس
3*monarch 2160
3* malkoc 2170
3* grand milan 2240
3* efes taxim va liva taxim 2270
3*arach taxim 2350
3*monopol va bristol taxim 2350
4*ottoman city 2350
4* molton beyoglu taxim 2520
4*white monarchVA 2420
4*pera rose va trass taxim 2480
4* napolyon taxim 2440
4*yuksel 2420
4*beyzas suit TAXIM 2520
4*kervansaray 2680
4*the tango sisli 2510
4*city center taxim 2790
4*the biancho pera 2650
4* park by clover taxim 2770
4*cartoon taxim 2850
4* feronya taxim 2650
4*taxim town 2540
4* dora va icon 2540
4* nova plaza va nova plaza park 2780
4*riva va berjer va troya taxim 3050
4*taxim express 2650
4* konak taxim va lion taxim 3060
4*innpera taxim 3300
4*taxim gunen 3620
4*green park taxim 2880
4*elite prestige 3370
4*avantgarde va oztanic taxim 3190
4*golden age va metropolitan 3130
4*nippon taxim 3330
5*grand makel topkapi 2570
5*ramada bayrampasa 2590
5*palazo donizetti 3400
5*naz city taxim 3200
5*biz cevahir 3140
5*hurry in merter 3340
5*ramada merter 2760
5*hilton bomonti 4320
5*radisson blu sisli 4080
5*dbl tree hilton piyalepasa 3500
5*green park merter 2760
5*dedeman 2980
5*ramada plaza testilkent 2830
5*holiday inn topkapi va crown plaza 3040
5*mercure bomonti 3350
5*point taxim 3810
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 3100
5*titanic bussines 2980
5*grand cevahir 3290
5*surmeli 2960
5*titanic downtown 3090
5*elite world & elysium taxim 3810
5*FRASER PALACE ANTHILL 3990

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای