تور ۶ روزه استانبول ۱۹دسامبر
۳*monarch 1920
۳* malkoc 1930
۳* grand milan 2010
۳* efes taxim va liva taxim 2040
۳*arach taxim 2120
۳*monopol va bristol taxim 2120
۴*ottoman city 2120
۴* molton beyoglu taxim 2290
۴*white monarchVA 2190
۴*pera rose va trass taxim 2250
۴* napolyon taxim 2210
۴*yuksel 2190
۴*beyzas suit TAXIM 2290
۴*kervansaray 2440
۴*the tango sisli 2280
۴*city center taxim 2540
۴*the biancho pera 2420
۴* park by clover taxim 2550
۴*cartoon taxim 2630
۴* feronya taxim 2420
۴*taxim town 2320
۴* dora va icon 2320
۴* nova plaza va nova plaza park 2530
۴*riva va berjer va troya taxim 2810
۴*taxim express 2420
۴* konak taxim va lion taxim 2820
۴*innpera taxim 3060
۴*taxim gunen 3380
۴*green park taxim 2660
۴*elite prestige 3130
۴*avantgarde va oztanic taxim 2760
۴*golden age va metropolitan 2880
۴*nippon taxim 3090
۵*grand makel topkapi 2340
۵*ramada bayrampasa 2360
۵*palazo donizetti 3190
۵*naz city taxim 2960
۵*biz cevahir 2920
۵*hurry in merter 3130
۵*ramada merter 2530
۵*hilton bomonti 4080
۵*radisson blu sisli 3830
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3260
۵*green park merter 2530
۵*dedeman 2760
۵*ramada plaza testilkent 2610
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2820
۵*mercure bomonti 3110
۵*point taxim 3570
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۸۸۰
۵*titanic bussines 2760
۵*grand cevahir 3080
۵*surmeli 2740
۵*titanic downtown 2870
۵*elite world & elysium taxim 3570
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3750

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای