تور 6 روزه استانبول 19دسامبر
3*monarch 1920
3* malkoc 1930
3* grand milan 2010
3* efes taxim va liva taxim 2040
3*arach taxim 2120
3*monopol va bristol taxim 2120
4*ottoman city 2120
4* molton beyoglu taxim 2290
4*white monarchVA 2190
4*pera rose va trass taxim 2250
4* napolyon taxim 2210
4*yuksel 2190
4*beyzas suit TAXIM 2290
4*kervansaray 2440
4*the tango sisli 2280
4*city center taxim 2540
4*the biancho pera 2420
4* park by clover taxim 2550
4*cartoon taxim 2630
4* feronya taxim 2420
4*taxim town 2320
4* dora va icon 2320
4* nova plaza va nova plaza park 2530
4*riva va berjer va troya taxim 2810
4*taxim express 2420
4* konak taxim va lion taxim 2820
4*innpera taxim 3060
4*taxim gunen 3380
4*green park taxim 2660
4*elite prestige 3130
4*avantgarde va oztanic taxim 2760
4*golden age va metropolitan 2880
4*nippon taxim 3090
5*grand makel topkapi 2340
5*ramada bayrampasa 2360
5*palazo donizetti 3190
5*naz city taxim 2960
5*biz cevahir 2920
5*hurry in merter 3130
5*ramada merter 2530
5*hilton bomonti 4080
5*radisson blu sisli 3830
5*dbl tree hilton piyalepasa 3260
5*green park merter 2530
5*dedeman 2760
5*ramada plaza testilkent 2610
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2820
5*mercure bomonti 3110
5*point taxim 3570
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2880
5*titanic bussines 2760
5*grand cevahir 3080
5*surmeli 2740
5*titanic downtown 2870
5*elite world & elysium taxim 3570
5*FRASER PALACE ANTHILL 3750

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای