تور 5 روزه استانبول 07و08 دسامبرماهان
3* yuvam 1760
3* monarch va malkoc 1770
3* maral va gorur 1820
3*birol va neva taxim 1860
3*efes va arach taxim 1940
3*monopol va bristol taxim 1990
4*ottoman city 1940
4* molton beyoglu taxim 2130
4*white monarchVA 2000
4*pera rose 2040
4*trass taxim va napolyon taxim 2110
4*yuksel 2000
4*beyzas suit TAXIM 2110
4*kervansaray 2190
4*the tango sisli 2080
4*city center taxim 2330
4*the biancho pera 2220
4* park by clover taxim 2310
4*cartoon taxim va grand halic 2490
4* feronya taxim 2220
4*taxim town va taxim expres 2200
4* dora va icon 2180
4* nova plaza va nova plaza park 2270
4*riva va berjer va troya taxim 2500
4*sv bussiness taxim 2680
4* konak taxim va lion taxim 2510
4*innpera taxim 2710
4*taxim gunen 2980
4*green park taxim 2500
4*elite prestige 2750
4*avantgarde va oztanic taxim 2490
4*golden age va metropolitan 2560
4*nippon taxim 2740
5*mercure airport 2360
5*palazo donizetti 2880
5*grand makel 2240
5*naz city taxim 2730
5*biz cevahir 2640
5*hurry in merter 2820
5*ramada merter 2370
5*hilton bomonti 3570
5*radisson blu sisli 3360
5*dbl tree hilton piyalepasa 2880
5*green park merter 2350
5*dedeman 2490
5*ramada plaza testilkent 2370
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2550
5*mercure bomonti 2890
5*point taxim 3290
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2610
5*titanic bussines 2540
5*grand cevahir 2780
5*surmeli 2500
5*titanic downtown 2640
5*elite world & point barbarous 3140
5*FRASER PALACE ANTHILL 2820

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای