🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶
تورهوایی کربلا و نجف ✈️✈️✈️✈️

زیر نظر سازمان حج و زیارت …
ویژه دی ماه ۹۷
********************************************* ۳شب نجف-۳ شب کربلا -۱ شب کاظمین *** گشت نیمروزی سامرا

۹۷/۱۰/۵ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۶ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۸ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۱۰ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۱۱ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۱۳ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۱۵ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۱۷ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۲۰ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۲۲ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۲۵ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
۹۷/۱۰/۲۷ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️

نرخ تور هوایی هتل درجه الف ۳/۴۹۲/۰۰۰
نرخ تور زمینی هتل درجه الف ۲/۱۲۳/۰۰۰

۰۲۱۸۸۸۴۹۳۲۴
۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸- ۰۹۱۲۲۴۴۹۹۵۸
☑️ خدمات تور : ۷شب اقامت در هتل درجه الف به همراه صبحانه ، نهار ، شام – ویزا- بیمه – زیارت کامل دوره نجف و کربلا کاظمین -به همراه گشت نیمروزی سامرا بدون اقامت – مدیرمداح – پروازرفت و برگشت با ماهان ☑️جهت اطلاع از تاریخهای اعزام زمینی نیز تماس بگیرید.

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای