🏝🏝🏝 تور آنتالیا 🏝🏝🏝

7 دی🗓

6 شب و 7 روز ✈️✈️پرواز مستقیم✈️✈️SunExpress✈️✈️

4⭐️ BELKON HOTEL _______________ 2.740.000

4⭐️ CENDER HOTEL _______________ 3.075.000

4⭐️ CLUB FALCON ________________ 4.080.000

5⭐️ KERVANSARAY LARA __________ 5.040.000

5⭐️ CONCORDE DELUXE __________ 4.995.000

5⭐️ BAIA LARA HOTEL_____________ 5.040.000

5⭐️ TITANIC BEACH _______________ 7.560.000

5⭐️ BARUT LARA___________________ 9.075.000

5⭐️ RIXOS PREMIUM_______________ 11.160.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای