💥💥تور انکارا💥💥 🇹🇷🇹🇷
3شب و4روز
✈️✈️پرواز ایران ایرررررر✈️✈️

❇️23 دسامبر به 26 دسامبر❇️

☘️3 SIYAV 1,530
☘️3 ETAP BULVAR 2,017
☘️3 GOLD HOTEL 2,017
☘️3 LATIFOGLU 2,048
☘️3 MARYA HOTEL 2,078
☘️3 ELIT PALAS 2,190

☘️4 BEST WESTERN 2,251
☘️4 SEVEN DEEP HOTEL 2,251
☘️4 DEMONTI HOTEL 2,220
☘️4 HOTEL CINNAH 2,281
☘️4 RADISSON BLU 2,159
☘️4 CK FARABI 2,343
☘️4 BEST HOTEL 2,251
☘️4 PLAZA HOTEL 2,496
☘️4 LIMAK AMBASSADOR 2,465

☘️5 HILTONSA 2,557
☘️5 GRAND ANKARA 2,618
☘️5 LOTANYA HOTEL 2,618
☘️5 SHERATON 2,618
☘️5 POINT HOTEL 2,833

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای