تور 4 روز استانبول4-5-6-7-8-9-10-11 ژانویه
صبح به شب ترکیش✈️🇹🇷

3*abbiso & gorur …1799
3* malcok ..1820
3*birol taxim & liva taxim ..1850
3*efes taxim & sabena ..1899
3*grand milan ..1830
3*ottoman city & golden peras ….1900
3*monopol & bristol ..1940
3*new city …1940
3*taxim terust & fide ….1910
4*cumbali plaza…2020
4*all inn..1840
4*the city & yuksel ..1910
4*derpa suit …2050
4*marmaray & blu marmaray ..2240
4*white monarch ….2030
4*icon &vali konak…2070
4*tulip city & pera rose ..1980
4* kervansaray ..2080
4*sanat pera.. .2160
4*cuento & dora …2070
4* taxim town…2090
4*riva …2320
4*nova park …2150
4*berjer ….2320
4* cartoon …2330
4*molton beyglu ….2050
4*nova plaza …2150
4*taxim line ..2300
4*bvs lush …2500
4*nippon …2499
4*lares park …2680
4*green park taxim …2310
4*germir palace ….2310
4*taxim lounge …2320
4* avantgard …2420
4*metropolitan ..2420
5*surmeli…2320
5*dedeman ..2320
5*crown plaza …2550
5*grand cevahir …2520
5*lionell& wish more ..2350
5*titanic bussiness ..2350
5*frase place ….2910
5*naz city …2800
5*point taxim ..2800

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای