تور ۶ روزه استانبول ۳ ژانویه قشم ایر
۳*monarch 1799
۳* malkoc 1820
۳* rouge noire 1870
۳*arach taxim 1960
۳* efes taxim 1970
۳*monopol va bristol taxim 2030
۴*ottoman city 2060
۴* molton beyoglu taxim 2240
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2150
۴*pera rose va trass taxim 2190
۴* napolyon taxim 2150
۴*yuksel 2120
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2240
۴*kervansaray 2380
۴*the tango sisli 2230
۴*city center taxim 2560
۴*the biancho pera 2270
۴* park by clover taxim 2530
۴*cartoon taxim 2650
۴* feronya taxim 2410
۴*taxim town 2410
۴* dora va icon 2270
۴* nova plaza va nova plaza park 2480
۴*riva va berjer va troya taxim 2790
۴*taxim express 2650
۴* konak taxim va lion taxim 2800
۴*innpera taxim 3060
۴*taxim gunen 3400
۴*green park taxim 2660
۴*elite prestige 3270
۴*avantgarde va oztanic taxim 2930
۴*golden age va metropolitan 2860
۴*nippon taxim 2990
۵*grand makel topkapi 2330
۵*ramada bayrampasa 2430
۵*palazo donizetti 3190
۵*naz city taxim 3010
۵*biz cevahir 2950
۵*hurry in merter 3180
۵*ramada merter 2600
۵*hilton bomonti 5520
۵*radisson blu sisli 3900
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3270
۵*green park merter 2480
۵*dedeman 2760
۵*ramada plaza testilkent 2600
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2830
۵*mercure bomonti 3180
۵*point taxim 3610
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۱۳۰
۵*titanic bussines 2760
۵*grand cevahir 3290
۵*surmeli 2710
۵*titanic downtown 2890
۵*elite world va elysium taxim 3610
۵*point barbarous 3400

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای