تور 6 روزه استانبول18دسامبر
3*monarch 2020
3* malkoc 2030
3* grand milan 2100
3* efes taxim va liva taxim 2130
3*arach taxim 2210
3*monopol va bristol taxim 2210
4*ottoman city 2210
4* molton beyoglu taxim 2380
4*white monarchVA 2280
4*pera rose va trass taxim 2340
4* napolyon taxim 2300
4*yuksel 2280
4*beyzas suit TAXIM 2380
4*kervansaray 2540
4*the tango sisli 2370
4*city center taxim 2650
4*the biancho pera 2510
4* park by clover taxim 2630
4*cartoon taxim 2710
4* feronya taxim 2510
4*taxim town 2400
4* dora va icon 2400
4* nova plaza va nova plaza park 2640
4*riva va berjer va troya taxim 2910
4*taxim express 2510
4* konak taxim va lion taxim 2920
4*innpera taxim 3160
4*taxim gunen 3480
4*green park taxim 2740
4*elite prestige 3230
4*avantgarde va oztanic taxim 3050
4*golden age va metropolitan 2990
4*nippon taxim 3190
5*grand makel topkapi 2430
5*ramada bayrampasa 2450
5*palazo donizetti 3260
5*naz city taxim 3060
5*biz cevahir 3000
5*hurry in merter 3200
5*ramada merter 2620
5*hilton bomonti 4180
5*radisson blu sisli 3940
5*dbl tree hilton piyalepasa 3360
5*green park merter 2620
5*dedeman 2840
5*ramada plaza testilkent 2690
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2900
5*mercure bomonti 3210
5*point taxim 3670
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2960
5*titanic bussines 2840
5*grand cevahir 3150
5*surmeli 2820
5*titanic downtown 2950
5*elite world & elysium taxim 3670
5*FRASER PALACE ANTHILL 3850

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای