تور ۶ روزه استانبول۱۸دسامبر
۳*monarch 2020
۳* malkoc 2030
۳* grand milan 2100
۳* efes taxim va liva taxim 2130
۳*arach taxim 2210
۳*monopol va bristol taxim 2210
۴*ottoman city 2210
۴* molton beyoglu taxim 2380
۴*white monarchVA 2280
۴*pera rose va trass taxim 2340
۴* napolyon taxim 2300
۴*yuksel 2280
۴*beyzas suit TAXIM 2380
۴*kervansaray 2540
۴*the tango sisli 2370
۴*city center taxim 2650
۴*the biancho pera 2510
۴* park by clover taxim 2630
۴*cartoon taxim 2710
۴* feronya taxim 2510
۴*taxim town 2400
۴* dora va icon 2400
۴* nova plaza va nova plaza park 2640
۴*riva va berjer va troya taxim 2910
۴*taxim express 2510
۴* konak taxim va lion taxim 2920
۴*innpera taxim 3160
۴*taxim gunen 3480
۴*green park taxim 2740
۴*elite prestige 3230
۴*avantgarde va oztanic taxim 3050
۴*golden age va metropolitan 2990
۴*nippon taxim 3190
۵*grand makel topkapi 2430
۵*ramada bayrampasa 2450
۵*palazo donizetti 3260
۵*naz city taxim 3060
۵*biz cevahir 3000
۵*hurry in merter 3200
۵*ramada merter 2620
۵*hilton bomonti 4180
۵*radisson blu sisli 3940
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3360
۵*green park merter 2620
۵*dedeman 2840
۵*ramada plaza testilkent 2690
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2900
۵*mercure bomonti 3210
۵*point taxim 3670
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۹۶۰
۵*titanic bussines 2840
۵*grand cevahir 3150
۵*surmeli 2820
۵*titanic downtown 2950
۵*elite world & elysium taxim 3670
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3850

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای