تور 6 روزه استانبول 3 ژانویه قشم ایر
3*monarch 1799
3* malkoc 1820
3* rouge noire 1870
3*arach taxim 1960
3* efes taxim 1970
3*monopol va bristol taxim 2030
4*ottoman city 2060
4* molton beyoglu taxim 2240
4*white monarchVA va cumbali plaza 2150
4*pera rose va trass taxim 2190
4* napolyon taxim 2150
4*yuksel 2120
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2240
4*kervansaray 2380
4*the tango sisli 2230
4*city center taxim 2560
4*the biancho pera 2270
4* park by clover taxim 2530
4*cartoon taxim 2650
4* feronya taxim 2410
4*taxim town 2410
4* dora va icon 2270
4* nova plaza va nova plaza park 2480
4*riva va berjer va troya taxim 2790
4*taxim express 2650
4* konak taxim va lion taxim 2800
4*innpera taxim 3060
4*taxim gunen 3400
4*green park taxim 2660
4*elite prestige 3270
4*avantgarde va oztanic taxim 2930
4*golden age va metropolitan 2860
4*nippon taxim 2990
5*grand makel topkapi 2330
5*ramada bayrampasa 2430
5*palazo donizetti 3190
5*naz city taxim 3010
5*biz cevahir 2950
5*hurry in merter 3180
5*ramada merter 2600
5*hilton bomonti 5520
5*radisson blu sisli 3900
5*dbl tree hilton piyalepasa 3270
5*green park merter 2480
5*dedeman 2760
5*ramada plaza testilkent 2600
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2830
5*mercure bomonti 3180
5*point taxim 3610
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 3130
5*titanic bussines 2760
5*grand cevahir 3290
5*surmeli 2710
5*titanic downtown 2890
5*elite world va elysium taxim 3610
5*point barbarous 3400

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای