تور استانبول 🇹🇷 🔥🔥تعطیلات بهمن🔥🔥

۴ شب و ۵ روز 💫

#ایران_ایر

ایران ایر
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

🗓 ۰۷ – ۱۱ FEB 🔥🔥تعطیلات بهمن🔥🔥

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

🇹🇷 ۳* MONARCH 2,180
🇹🇷 ۳* GORUR 2,180
🇹🇷 ۳* HERTON 2,180
🇹🇷 ۳* YUVAM HOTEL 2,210
🇹🇷 ۳* MARAL 2,210
🇹🇷 ۳* MALKOC 2,210
🇹🇷 ۳* REYDEL 2,330
🇹🇷 ۳* LIVA SUITE 2,370
🇹🇷 ۳* OZYAVUZ 2,390
🇹🇷 ۳* ISTANBURG 2,390
🇹🇷 ۳* GRAND MILAN 2,390
🇹🇷 ۳* MARINA CITY 2,430
🇹🇷 ۳* TAKSIM TRUST 2,430
🇹🇷 ۳* ARACH 2,430
🇹🇷 ۳* BIROL 2,460
🇹🇷 ۳* FIDE 2,460
🇹🇷 ۳* ADA HOMES 2,370
🇹🇷 ۳* GOLDEN PERES 2,480
🇹🇷 ۳* MONOPOL 2,500
🇹🇷 ۳* BRISTOL 2,500
🇹🇷 ۳* SABENA 2,540
🇹🇷 ۳* MAXWELL 2,560
🇹🇷 ۳* TAMARA 2,560
🇹🇷 ۳* BLUEWAY CITY 2,560
🇹🇷 ۳* KAJ 2,590
🇹🇷 ۳* VIZON 2,610
🇹🇷 ۳* TAKSIM TRASS 2,650
🇹🇷 ۴* ALL INN 2,430
🇹🇷 ۴* ALFA 2,520
🇹🇷 ۴* OTOMAN CITY 2,520
🇹🇷 ۴* WHITE MONARCH 2,520
🇹🇷 ۴* PERA LIFE 2,560
🇹🇷 ۴* VALIKONAK 2,560
🇹🇷 ۴* CUENTO 2,560
🇹🇷 ۴* CUMBALI PLAZA 2,560
🇹🇷 ۴* SANAT PERA 2,560
🇹🇷 ۴* GOLDEN HILL 2,610
🇹🇷 ۴* ICONE 2,610
🇹🇷 ۴* DORA 2,630
🇹🇷 ۴* TANGO 2,650
🇹🇷 ۴* PERA ROSE 2,650
🇹🇷 ۴* TULIP CITY 2,670
🇹🇷 ۴* FERONYA 2,690
🇹🇷 ۴* IBIS STYLE BOMONTI 2,690
🇹🇷 ۴* TAKSIM TOWN 2,720
🇹🇷 ۴* TULIP PERA 2,740
🇹🇷 ۴* CIHANGIR 2,740
🇹🇷 ۴* THE BIANCHO 2,740
🇹🇷 ۴* MARBLE 2,780
🇹🇷 ۴* ADELMAR 2,780
🇹🇷 ۴* BUYUK KEBAN 2,800
🇹🇷 ۴* ATIK PALACE 2,820
🇹🇷 ۴* DEN CITY 2,820
🇹🇷 ۴* TAKSIM EXPRESS 2,870
🇹🇷 ۴* TAKSIM LOUNGE 2,870
🇹🇷 ۴* BVS LUS 2,910
🇹🇷 ۴* CARTOON 2,950
🇹🇷 ۴* GRAND HALIC 3,000
🇹🇷 ۴* GREEN PARK TAKSIM 3,020
🇹🇷 ۴* LAMARTIN 3,040
🇹🇷 ۴* NIPPON 3,130
🇹🇷 ۴* KERVANSARAY 2,760
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA PARK 2,760
🇹🇷 ۴* BERJER 2,810
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA SQUARE 2,810
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA BOUTIQUE 2,860
🇹🇷 ۴* LION 2,910
🇹🇷 ۴* CRYSTAL 3,010
🇹🇷 ۴* GOLDEN PARK 3,010
🇹🇷 ۴* GOLDEN AGE 3,060
🇹🇷 ۴* GRAND OZTANIK 3,060
🇹🇷 ۴* AVANTGARD TAKSIM 3,060
🇹🇷 ۴* CENTRAL PALACE 3,300
🇹🇷 ۴* ELITE WORLD PRESTIGE 3,300
🇹🇷 ۴* LARES PARK 3,400
🇹🇷 ۴* MERCURE TAKSIM 3,450
🇹🇷 ۴* TITANIC CITY 3,500
🇹🇷 ۵* GREEN PARK MERTER 2,820
🇹🇷 ۵* RAMADA MERTER 2,820
🇹🇷 ۵* LAUSOS PALACE 2,820
🇹🇷 ۵* SURMELI 3,000
🇹🇷 ۵* DEDEMAN 3,000
🇹🇷 ۵* HURRY IN MERTER 3,040
🇹🇷 ۵* CROWNE PLAZA 3,080
🇹🇷 ۵* TITANIC BUSINESS 3,040
🇹🇷 ۵* TITANIC DOWNTOWN 3,040
🇹🇷 ۵* GRAND CEVAHIR 3,260
🇹🇷 ۵* DOUBLE TREE BY HILTON 3,450
🇹🇷 ۵* ELITE WORLD TAKSIM 3,600
🇹🇷 ۵* POINT 3,800
🇹🇷 ۵* FRASER 3,750
🇹🇷 ۵* RAMADA PLAZA 4,050
🇹🇷 ۵* HILTON BOMONTY 4,100

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

ترنسفر رایگان + 🛍گشت شهری با 🍔 نهار

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای