💥💥آفر ویژه تور استانبول ۲ شب و ۳ روز ⚡️⚡️

معراج ایر شروع از ۱۲۹۵ تومان🔻🔻

✈️ تاریخ رفت: ۰۷ JAN

۱۷ دی

پرواز معراج ( فول چاتر ) AIRBUS A300-600

SAAT RAFT 13:55
SAAT BARGASHT 17:50

🔴پرشین فلایی 🔴

( ♠️ هتل )—> پیشنهاد ویژه پرشین فلای

🏢 آژانس پرشین فلای

🈴GORUR 3⭐️..فاتیح – اون کاپانی ۱۲۹۵

🈴MARAL 3⭐️… آکسارای ۱۳۳۰

♠️KAYA MADRID 3⭐️… آکسارای ۱۳۷۵

🈴SABENA 3⭐️..توپکاپی – پازارتکه ۱۳۷۵

🈴GRAND LIZA 3⭐️…ینی کاپی – کومکاپی ۱۳۹۵

♠️PRENS 3⭐️…ینی کاپی – آکسارای ۱۴۱۵

🈴ALL INN 3 ⭐️ …۱۴۵۰ دولاپدره

🈴ARACH 3 ⭐️ …۱۴۵۰ هاربیه

♠️KAJ HARBIYE 4⭐️ …۱۴۷۰ هاربیه

🈴WHITE MONARCH 4 ⭐️… مجیدیه کوی -شیشلی ۱۴۷۰

🈴CUENTO 3⭐️…میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۱۵۱۵

🈴DORA 4 ⭐️ …۱۵۳۵ دولاپدره

🈴GRAND HILARIUM 4⭐️…ینی کاپی – آکسارای ۱۵۶۰

♠️LION 4⭐️…میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۱۵۶۰

♠️FERONIYA 4⭐️..۱۵۸۰ (میدان تکسیم (تعلیم حانه)

🈴ALL SEASONS 4⭐️…فیندیک زاده ۱۶۱۰

🈴KERVANSARAY 4⭐️…میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۱۶۱۰

🈴MARMARAY YENIKAPI 4⭐️…ینی کاپی – آکسارای ۱۶۲۵

🈴GRAND UNAL 4⭐️…ینی کاپی – آکسارای ۱۶۳۰

♠️GREEN PARK MERTER 5 ⭐️…مرتر – زیتون ۱۶۸۰

♠️LAMARTINE 4⭐️…۱۶۹۰ (میدان تکسیم (تعلیم حانه

♠️GOLDEN AGE 4⭐️… میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۱۷۱۰

♠️CENTRAL PALACE 4⭐️… میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۱۷۱۰

🈴GREEN PARK TAKSIM 4⭐️…۱۷۱۵ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

🈴KLAS 4⭐️…۱۶۷۰ لالعلی – آکسارای

🈴BVS LUSH 4⭐️…۱۷۳۵ میدان تکسیم

🈴GRAND HALIC 4⭐️…۱۷۳۵ شیشهانه

♠️TITANIC BUSINESS 5⭐️ …. بایرام پاشا -ساماجیلار ۱۷۴۵

♠️TITANIC DOWN TOWN 5⭐️ …. پیاله پاشا-بی اغلو ۱۷۲۵

🈴GRAND OZTANIK 4⭐️…۱۷۶۰ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

♠️PALAZZO DONIZETTI 5⭐️… پرا استقلال – تکسیم ۱۷۴۵

🈴GRAND CEVAHIR 5⭐️… شیشلی ۱۹۰۰

♠️TITANIC CITY 4⭐️… ۱۸۹۰ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

♠️HOLIDAY INN SISLI 5⭐️… ۲۰۸۰ شیشلی

🈴ELITE WORLD 5⭐️… ۲۱۵۵ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

♠️CVK PARK BOSPHORUS 5⭐️…۲۷۵۰ تکسیم

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای