💥💥تور استانبول 💥💥

3شب و 4 روز 🌑🌕

ویژه 21 دی📆📆📆

با پرواز قشم ایر ✈️✈️

⭐️⭐️⭐️⭐️
3*monarch va malkoc ……………………….. 1450
3* rouge noire …………………………. 1530
3*efes taxim ………………………….. 1580
3*arach taxim ……………………. 1580
3* montagna hera………………………. 1640
3*monopol va bristol taxim…………… 1620

⭐️⭐️⭐️⭐️
4*ottoman city ……………………………… 1640
4* molton beyoglu taxim ………………………… 1750
4*white monarchVA va cumbali plaza …………………. 1700
4* trass taxim va pera rose…………………………………. 1770
4* napolyon taxim ……………………….. 1700
4*yuksel ……………………….1680
4*beyzas suit TAXIM ……………………………… 1780
4*the tango sisli…………….. 1740

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
5*green park merter………………………… 1890
5*dedeman………….. 2100
5*ramada plaza testilkent…………………….. 1950
5*holiday inn topkapi va crown plaza …………………..2080
5*mercure bomonti ……………………. 2270
5*celal aga………………………… 2220
5*titanic bussines………………………………… 2040

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای