تور استانبول🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ( JAN 04-07)🎅🏻🎅🏻🎅🏻
۳ شب و ۴ روز
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
💎Gorur 3*1740
💎 Malkoc/Reydel 3*1770
💎 Fide/Taksim trust 3*1850
💎 Monopol/Bristol 3*1890
💎 blue way city 3*1900
💎 Cuento 3*1920

💎White monarch 4*1900
💎The city/Vizon 4*1940
💎Icon/Dora 4*1990
💎 Grand emin 4*2020
💎 Taksim lounge 4*2190
💎 Grand halic 4*2270
💎 Golden Age 4*2290
💎 avantgard 4*2370

💎 surmli 5*2250
💎Ramada Merter 5*2270
💎titanic down twon 5*2320
💎 Grand cevahir 5*2520
💎 point taksim 5*2860

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای