تور 6 روزه استانبول 21دسامبرماهان
3*monarch 2000
3* malkoc 2010
3* grand milan 2090
3* efes taxim va liva taxim 2110
3*arach taxim 2200
3*monopol va bristol taxim 2200
4*ottoman city 2200
4* molton beyoglu taxim 2370
4*white monarchVA 2260
4*pera rose va trass taxim 2320
4* napolyon taxim 2290
4*yuksel 2260
4*beyzas suit TAXIM 2370
4*kervansaray 2520
4*the tango sisli 2360
4*city center taxim 2620
4*the biancho pera 2500
4* park by clover taxim 2630
4*cartoon taxim 2700
4* feronya taxim 2500
4*taxim town 2390
4* dora va icon 2390
4* nova plaza va nova plaza park 2610
4*riva va berjer va troya taxim 2890
4*taxim express 2500
4* konak taxim va lion taxim 2900
4*innpera taxim 3140
4*taxim gunen 3460
4*green park taxim 2740
4*elite prestige 3210
4*avantgarde va oztanic taxim 3020
4*golden age va metropolitan 2960
4*nippon taxim 3170
5*grand makel topkapi 2420
5*ramada bayrampasa 2440
5*palazo donizetti 3270
5*naz city taxim 3030
5*biz cevahir 3000
5*hurry in merter 3210
5*ramada merter 2610
5*hilton bomonti 4160
5*radisson blu sisli 3910
5*dbl tree hilton piyalepasa 3330
5*green park merter 2610
5*dedeman 2830
5*ramada plaza testilkent 2690
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2900
5*mercure bomonti 3190
5*point taxim 3640
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2960
5*titanic bussines 2830
5*grand cevahir 3160
5*surmeli 2820
5*titanic downtown 2950
5*elite world & elysium taxim 3640
5*FRASER PALACE ANTHILL 3830

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای