تور ۶ روزه استانبول ۲۱دسامبرماهان
۳*monarch 2000
۳* malkoc 2010
۳* grand milan 2090
۳* efes taxim va liva taxim 2110
۳*arach taxim 2200
۳*monopol va bristol taxim 2200
۴*ottoman city 2200
۴* molton beyoglu taxim 2370
۴*white monarchVA 2260
۴*pera rose va trass taxim 2320
۴* napolyon taxim 2290
۴*yuksel 2260
۴*beyzas suit TAXIM 2370
۴*kervansaray 2520
۴*the tango sisli 2360
۴*city center taxim 2620
۴*the biancho pera 2500
۴* park by clover taxim 2630
۴*cartoon taxim 2700
۴* feronya taxim 2500
۴*taxim town 2390
۴* dora va icon 2390
۴* nova plaza va nova plaza park 2610
۴*riva va berjer va troya taxim 2890
۴*taxim express 2500
۴* konak taxim va lion taxim 2900
۴*innpera taxim 3140
۴*taxim gunen 3460
۴*green park taxim 2740
۴*elite prestige 3210
۴*avantgarde va oztanic taxim 3020
۴*golden age va metropolitan 2960
۴*nippon taxim 3170
۵*grand makel topkapi 2420
۵*ramada bayrampasa 2440
۵*palazo donizetti 3270
۵*naz city taxim 3030
۵*biz cevahir 3000
۵*hurry in merter 3210
۵*ramada merter 2610
۵*hilton bomonti 4160
۵*radisson blu sisli 3910
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3330
۵*green park merter 2610
۵*dedeman 2830
۵*ramada plaza testilkent 2690
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2900
۵*mercure bomonti 3190
۵*point taxim 3640
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۹۶۰
۵*titanic bussines 2830
۵*grand cevahir 3160
۵*surmeli 2820
۵*titanic downtown 2950
۵*elite world & elysium taxim 3640
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3830

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای